สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

"สายการบินแอโรฟลอต"
ที่อยู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารเทียบเครื่องบิน G, ห้องเลขที่ G2-085
999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร +66 2 134 2178 แฟ็กซ์ +66 2 134 2179
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
"สายการบิน S7"
ที่อยู่ ชั้น 4 อาคารชาญอิสระ 2 
2922/161-162 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 
โทร +66 2 718 1665
เช็คอินเคาท์เตอร์ N

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500