ประเทศรัสเซีย (สหพันธรัฐรัสเซีย) – ประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียเหนือ

ในปัจจุบัน ปี 2015 มีจำนวนประชากรราว 146 267 288 คน, อาณาเขต 17 125 407 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีอาณาเขตขนาดใหญ่อันดับ 1 ของโลกและจำนวนประชากรมากเป็นลำดับที่ 9 ของโลก

เมืองหลวง – กรุงมอสโก

ภาษาราชการ – ภาษารัสเซีย 

โครงสร้างการปกครอง: เป็นแบบสหพันธรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาล และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 85 เขต ซึ่งประกอบด้วย 46 มณฑล, 22 สาธารณรัฐ, 9 ดินแดน, 3 นครสหพันธ์, 4 เขตการปกครองตนเอง, 1 มณฑลปกครองตนเอง

 

ธงรัสเซีย
สัญลักษณ์ของรัสเซีย
เพลงแห่งชาติ
(Unofficial Translation)

O Russia, for ever you’re strong sacred country!
O Russia, for ever the land that we love!
The fame that is great and the will that is mighty –
So be they thy treasure in ages to come.

Praised be the Fatherland, cherishing home of ours –
Cent’ries-old union of peoples in free,
Popular wisdom given us by ancestors.
Praised be our country! And we’re proud of thee!

From seas in the South and up to polar border
Our woods and our meadows have stretched far away.
Alone in the whole world, you stand one and only!
By God saved as ever our dear native land.

Praised be the Fatherland, cherishing home of ours –
Cent’ries-old union of peoples in free,
Popular wisdom given us by ancestors.
Praised be our country! And we’re proud of thee!

For generous dreaming, for life and for longing
The years approaching give us ample scope.
With faith in our Homeland we are getting stronger.
It was so, it is so and it will be so!

Praised be the Fatherland, cherishing home of ours –
Cent’ries-old union of peoples in free,
Popular wisdom given us by ancestors.
Praised be our country! And we’re proud of thee!


http://eng.flag.kremlin.ru/

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500