การมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างรัสเซียและไทยนั้นมีหลายวาระ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีซึ่งรวมทั้งระดับสูงสุดและระดับสูง

เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาการเจรจาทางการเมืองระหว่างรัสเซีย-ไทยได้แก่การเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของผู้นำรัสเซีย นั่นคือการเยือนของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อเดือนตุลาคม 2546 รวมถึงการเดินทางกลับมาอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมในสัปดาห์ผู้นำเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่กรุงเทพฯ

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถแห่งประเทศไทยได้เสด็จเยือนตอบรัสเซียในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การเสด็จเยือนของพระองค์ยังได้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปี การจัดตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและสยาม (ประเทศไทย)

สมาชิกราชวงศ์ไทยพระองค์อื่นๆ ยังได้เสด็จเยือนประเทศของเราอยู่เนืองๆ ได้แก่ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นพระราชภคินีที่สิ้นพระชนม์ไปได้ไม่นานของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย (เมื่อปี 2518 และ 2532)  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (เมื่อปี 2532, 2550 และ 2551) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เมื่อปี 2536 และ 2560) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (เมื่อปี 2554 และ 2555)

ฯพณฯ นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อปี 2545 และ 2549 และน้องสาวของท่านคือ ฯพณฯ นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยยังได้พบปะกับ ฯพณฯ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในการประชุมในสัปดาห์ผู้นำเอเปกที่เมืองวลาดิวอสต็อก (รัสเซีย) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้มีการพบปะกันระหว่าง ฯพณฯ นายดมิตรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่กรุงเนปิดอว์ (เมียนมาร์) ต่อมาในวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ผู้นำรัฐบาลทั้งสองได้พบปะกันนอกรอบในการประชุมสุดยอดเอเปก เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2558 ผู้นำรัฐบาลทั้งสองได้พบปะกันนอกรอบที่กรุงมนิลาในการประชุมสุดยอดเอเปก

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ซึ่งท่านได้พบปะกับ ฯพณฯ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และ ฯพณฯ นายดมิตรี เมดเวเดฟ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้พบปะกับ ฯพณฯ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ในการประชุมนอกรอบการประชุมสุดยอดบริกส์ (BRICS) ที่เมือองเซียะเหมิน ประเทศจีน และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ฯพณฯ นายวลาดิเมียร์ ปูติน ได้สนทนานอกรอบกับ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาในการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ที่ประเทศสิงคโปร์

นับตั้งแต่ปี 2530 เราได้เป็นประจักษ์พยานถึงการติดต่อและการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากทั้งสองฝ่าย โดย ฯพณฯ นายเยฟกินี ปริมาคอฟ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียในตอนนั้น ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกการครบรอบหนึ่งร้อยปีการจัดตั้งความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2540 ส่วนนายอิกอร์ อิวานอฟ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ได้เยือนไทยสองครั้งในปี 2543 เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซ็ม (ASEAM) และในปี 2546 เพื่อเข้าร่วมประชุมเอเปก เมื่อปี 2545 ฯพณฯ ดร.สุรเกียรต์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย ได้เดินทางไปเยือนรัสเซีย ในปี 2547, 2552 และในเดือนสิงหาคม 2560 ฯพณฯ นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รับมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางเยือนกรุงเทพฯ

ในปี 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินทางไปเยือนรัสเซียและสนทนานอกรอบกับ ฯพณฯ นายเซอร์เก ลาฟรอฟ ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปกที่อินโดนีเซีย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ฯพณฯ พลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัสเซียและเจรจาทวิภาคีกับ ฯพณฯ นายเซอร์เก ลาฟรอฟ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง ฯพณฯ นายเซอร์เก ลาฟรอฟ และ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการการทรวงการต่างประเทศของไทย

กลไกด้านการกงสุลที่มีเป็นประจำระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2536 มีการประชุมกันหลายครั้งโดยรัสเซียและไทยสลับกันเป็นเจ้าภาพ

ประเทศทั้งสองมีการติดต่อกันในระดับระหว่างรัฐสภาอย่างตื่นตัว ประธานวุฒิสภาของไทยเดินทางเยือนรัสเซียในปี 2552 และ 2556 ผู้นำสภาสูงของรัฐสภาทั้งสองประเทศยังได้พบปะกันสองครั้งนอกรอบของการประชุมเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก ในปี 2553 และปี 2556 กลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยเดินทางไปรัสเซียเมื่อปี 2555, 2556 และ 2560

ทั้งสองประเทศได้จัดตั้งการเจรจาหารืออย่างสม่ำเสมอระหว่างฝ่ายตุลาการ เมื่อวันที่ 22-28 เมษายน 2558 ฯพณฯ ดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรไทยเดินทางเยือนรัสเซีย เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558 ฯพณฯ นายวยาเชสลาฟ เลเบเดฟ หัวหน้าผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเดินทางเยือนไทยตอบแทน เมื่อวันที่ 3-6 ตุลาคม 2559 ฯพณฯ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรไทยได้เข้าร่วมในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  ครั้งที่ 8 และพบปะกับ ฯพณฯ นายวยาเชสลาฟ เลเบเดฟ เมื่อวันที่ 24-29 มิถุนายน 2560 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการและเข้าพบนายวยาเชสลาฟและหัวหน้าผู้พิพากษาของศาลมอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในปี 2561 ฯพณฯ ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาแห่งประเทศไทยเดินทางเยือนรัสเซียสองครั้ง คือเมื่อวันที่ 2-6 กรกฎาคม ซึ่งเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ (ที่มอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และเมื่อวันที่ 24-26 กันยายน เพื่อเข้าร่วมเวทีกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 10 ที่เมืองวลาดิวอสต็อก

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมมีความแน่นแฟ้น เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 ฯพณฯ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย และ ฯพณฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางเยือนมอสโคว์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2559 ฯพณฯ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ เดินทางเยือนรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมมอสโคว์ ครั้งที่ 5 ว่าด้วยความมั่นคงระหว่างประเทศ และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและสมาชิกประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 1

คณะกรรมาการร่วมไทย-รัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (เจซี) ยังได้เป็นกลไกสำคัญในการมีปฏิสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายด้าน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ได้มีการประชุมดังกล่าวหกสมัยที่กรุงมอสโคว์ การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและไทยในทางการทูตพหุพาคีนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใกล้ชิดหรือคล้ายคลึงกันในการวางประเด็นปัญหาทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาคไว้ในระเบียบวาระขององค์การสหประชาชาติ เช่นเดียวกับองค์การและเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ ประเทศไทยร่วมสนับสนุนหรือส่งเสริมร่างข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติจำนวนมากที่เสนอโดยรัสเซีย เรายังได้ประจักษ์ถึงผู้สมัครของกันและกันในระหว่างการเลือกตั้งในหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

ความร่วมมือของรัสเซียกับไทยนั้นมุ่งไปที่การอำนวยความสะดวกต่อการสร้างความทันสมัยแก่ภูมิภาคไซบีเรียตะวันออกและตะวันออกไกล รวมทั้งการบูรณาการภูมิภาคดังกล่าวเข้ากับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-ไทยภายในความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

อีกกลไกหนึ่งที่สำคัญคือการเป็นคู่เจรจาระหว่างรัสเซียและประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึ่งได้รับการนำทางโดยมติของการประชุมสุดยอดรัสเซีย-อาเซียน ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ประเทศสิงคโปร์

ทั้งสองประเทศยังได้ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (อีเอเอส) การประชุมเอเชีย-ยุโรป (อาเซ็ม) การประชุมว่าด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในเอเชีย (ซีไอซีเอ) เวทีภูมิภาคอาเซียน (เออาร์เอฟ) การเจรจาความร่วมมือเอเชีย (เอซีดี) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับคู่เจรจา (เอดีเอ็มเอ็มพลัส) การเจรจาแชงกรีลา

รัสเซียและไทยยังได้มีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบดังเช่น องค์การเอเชียว่าด้วยสถาบันตรวจสอบบัญชีสูงสุด (เอเอสโอเอสเอไอ) การประชุมผู้นำหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านยาเสพติดแห่งชาติในเอเชียและแปซิฟิก (เอชโอเอ็นแอลอีเอ เอเชีย) องค์การหน่วยงานข่าวเอเชีย-แปซิฟิก (โอเอเอ็นเอ) และอื่นๆ

ทั้งสองประเทศยังเป็นผู้สังเกตการณ์องค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) อีกด้วย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500