สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสุขภาพของประชาชน (Rospotrebnadzor) ประเทศรัสเซียได้ประกาศยกเลิกกฎระเบียบเรื่องการเตรียมเอกสารผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศรัสเซียสำหรับชาวรัสเซียรวมถึงยกเลิกมาตรการกักตัวจนกว่าจะได้รับผลตรวจโควิด-19 ซึ่งแต่เดิมนั้นชาวรัสเซียที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิดในรูปแบบ PCR Test ที่มีการแสดงผลภายในระยะเวลา 3 วัน ก่อนเดินทางมาถึงประเทศรัสเซีย 

นอกจากนั้น ยังได้ยกเลิกกฎระเบียบการแสดงผลตรวจ PCR test สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศทางอากาศและผ่านทางพรมแดนรัสเซียอีกด้วย

ในเวลานี้ ทุกคนที่เดินทางไปประเทศรัสเซียยังคงจำเป็นที่จะต้องกรอกเอกสารคำถามต่างๆ ที่ใช้ในการเข้าเมืองตามปกติ  

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500