สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การส่งมอบเฮลิคอปเตอร์​อีก​จำนวน​ 2 ลำ​จากประเทศรัสเซีย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ รุ่นKa-32A11BC ที่จังหวัดลพบุรี ในพิธีการส่งมอบนั้นได้มีการพบปะกับนักบิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และช่างบำรุงรักษาอากาศยาน ซึ่งโอกาสนี้ยังได้นำ อากาศยานปีกหมุนขึ้นบินติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดลพบุรี

โดยขณะนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีเฮลิคอปเตอร์จำนวน 4 ลำ จากประเทศรัสเซียเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

นอกจากนั้น การก่อสร้างศูนย์ซ่อมเฮลิคอปเตอร์จากรัสเซียก็ดำเนินใกล้แล้วเสร็จ รวมถึงโรงจอดและโรงห้องปฎิบัติการที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และอะไหล่จากประเทศรัสเซียไว้แล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500