สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การแสดงจากคณะศิลปินจาก Moscow Academic Musical Theatre K.S. Stanislavsky and V.I. Nemirovich-Danchenko

เมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2565 ในเทศกาลนาฏศิลป์และดนตรีนานาชาติของกรุงเทพฯ ร่วมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทย ในงานมีการแสดงบัลเลต์ ในชุด Swan Lake ที่จัดแสดงโดยศิลปินของ Moscow Academic K.S. Stanislavsky and V.I. Nemirovich-Danchenko แขกที่มาร่วมงานและผู้ชมได้ปรบมือทักทายทีมรัสเซียเพื่อให้การต้อนรับคณะศิลปิน ในงานนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ นักธุรกิจและผู้คนจากแวดวงธุรกิจในประเทศไทยเข้าร่วมชมการแสดง การแสดงครั้งนี้ทำให้วัฒนธรรมและศิลปะของรัสเซียได้รับการชื่นชมและได้ดึงดูดสายตาของสาธารณชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500