สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปกว่าด้วยเรื่องการท่องเที่ยว (APEC Tourism Forum)

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนจากรัสเซียในการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 11 ของ APEC Tourism Forum

ในงานนี้ นายเดมยาน สมิเลเวทส์ (Demyan Smilevets) หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมงานในฐานะประธานคณะการทำงานด้านการท่องเที่ยวของเอเปก

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ คณะผู้แทนรัสเซียได้เน้นย้ำถึงลำดับความสำคัญของการฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาดโควิด-19 ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนพื้นที่ของเอเปก (APEC) โดยจะกลับมาเชื่อมต่อระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยจะส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจเพิ่มขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนั้นเขายังได้กล่าวถึงประเด็นการสร้างระบบการทำงานให้เป็นแบบดิจิทัลมากขึ้น เพิ่มการออกเอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนให้สามารถเชื่อมโยงกันมากขึ้น ยกเลิกข้อจำกัดของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และยังได้หารือเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการลดผลกระทบเชิงลบต่อความท้าทายระดับโลกในอนาคต

การมีส่วนร่วมของรัสเซียได้รับการบันทึกไว้ในกรอบของโครงการเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและปลอดภัยในพื้นที่ห่างไกลของเศรษฐกิจเอเปกซึ่งจะมีการพัฒนาร่วมกันกับประเทศจีนและเปรู

ในงานนี้มีหัวหน้างานจากกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ผู้แทนคณะทูต นักธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500