สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้หารือ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้หารือกับ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม ผู้แทนสมาคม the Imperial Orthodox Palestinian Society (IOPS) ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดสำนักงาน IOPS ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี ของหน่วยงานในปี 2565 นี้ โดยเรื่องนี้เป็นหัวข้อหลักในการพูดคุย

ประเด็นที่ได้พูดคุยอื่นๆ ได้แก่ การสนับสนุน Russian Orthodox eparchy ในประเทศไทย และความร่วมมือด้านมนุษยธรรมกับเพื่อน ๆ ชาวไทย เช่น การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและการดูแลเรื่องประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในไทย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500