สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

พิธีวางดอกไม้ ณ สุสานทหารเรือลาดตระเวน "ออโรร่า" เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือรัสเซีย

เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือรัสเซีย พนักงานของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยซึ่งนำโดยอุปทูตรัสเซียในประเทศไทย นาย อังเดร อีวานโนวิช ดมิทรีเชนโก (A.I. Dmitrichenko) ได้วางพวงหรีดและดอกไม้ที่สุสานของลูกเรือของเรือลาดตระเวน "ออโรร่า"  โดยสุสานของลูกเรือชาวรัสเซียจากเรือลาดตะเวนในตำนานนี้ได้มีพิธีเปิดเมื่อปลายปี 2562 และเป็นสถานที่แห่งเดียวในความทรงจำทางประวัติศาสตร์ทางทหารรัสเซียในประเทศไทย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500