สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

งานนิทรรศการภาพวาดของเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศรัสเซียและไทย

นิทรรศการภาพวาดของเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียร่วมกับสถาบันสอนเต้น Katyusha

ในงานนี้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ จากเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยในการประกวดวาดภาพ และได้ยกย่องถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ในการพัฒนาความเข้าใจซึ่งกันและกันและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานได้แก่ นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสมฤดี พู่พรอเนก รองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

ในงานนี้มีเด็ก ๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมงานกว่าร้อยคน โดยนิทรรศการนี้เปิดให้ผู้เข้าชมไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 นี้

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500