สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทย

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เชิญเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล รัฐสภา ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงต่างๆ เข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานจากกองทัพไทย รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ฯพณฯ นายสุชาติ ตันเจริญ ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพบก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ในสุนทรพจน์กล่าวต้อนรับโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ซึ่งได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ โดยได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทยในปัจจุบัน และโอกาสในการขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ได้กล่าวต้อนรับ โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่ได้ผ่านการทดสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน การพัฒนาในกรอบกฎหมายที่ดี และกำหนดให้ประเทศรัสเซียเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของประเทศไทย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500