สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การจัดแสดงคอนเสิร์ต ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เข้าร่วมการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โปรแกรมการแสดงนั้นได้จัดขึ้นเนื่องในวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทยเมื่อ 125 ปีที่แล้ว โดยมีการแสดงดนตรีในชื่อว่า "Scheherazade" โดย Nikolai Rimsky-Korsakov

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500