สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เทศกาลเฉลิมฉลองเนื่องในวัน Sabantui ของรัสเซีย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ตามคำเชิญของโรงเรียนรุสสเวียท (Russvet) จังหวัดภูเก็ต เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้เข้าร่วมในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวัน Sabantui

วัน Sabantui เป็นวันแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินซึ่งมีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวรัสเซียมาก ปีนี้ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นปีแห่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาวรัสเซีย วันนี้จึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

โดยเทศกาลวัฒนธรรมตาตาร์และบัชคีร์ (Tatars and Bashkirs) ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคน มีชาวรัสเซีย ชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมงานครั้งนี้

ในระหว่างงานเอกอัครราชทูต ฯ ได้กล่าวต้อนรับและได้อ่านข้อความจากประธานาธิบดีของตาตาร์สถาน นายรุสตั้ม มินนิคานอฟ (Rustam Minnikhanov) ในงานนี้ด้วย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500