สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

พระราชกฤษฎีกาจากรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเลขที่ N 1552-p เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได้ยกเลิกข้อจำกัดในการเดินทางเข้าสู่ประเทศรัสเซียสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาผ่านด่านตรวจทางอากาศและทางทะเล

พลเมืองของสาธารณรัฐเบลารุสสามารถเดินทางเข้ารัสเซียจากประเทศใดก็ได้

ข้อจำกัดในการเดินทางได้ยกเลิกสำหรับพลเมืองจากประเทศอุซเบกิสถานที่เดินทางมาถึงรัสเซียโดยการโดยสารรถไฟ

เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศรัสเซีย (ไม่ดูใบรับรองการฉีดวัคซีน) ท่านยังคงจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารทางการแพทย์เพื่อยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับการหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) โดยวิธี PCR (เป็นภาษารัสเซียหรือภาษาอังกฤษ) โดยผลการหาเชื้อนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 วันก่อนเดินทางมาถึงสหพันธรัฐรัสเซีย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500