สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

งานกาล่าโชว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตรัสเซีย-ไทย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดงานกาล่าโชว์รัสเซีย-ไทย: 125 ปีแห่งมิตรภาพ" ขึ้นที่โรงละครแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ งานนี้จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการสอนเต้นบัลเล่ต์คัตยูชา (Katyusha) และสำนักงานภูมิภาคมูลนิธิรุสกี้มีร์ Russkiy Mir ประจำประเทศไทย

งานกาล่าโชว์ครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงของกลุ่มนาฏศิลป์จากประเทศรัสเซียและไทย การนำเสนอของกลุ่มนักเรียนรัสเซียเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทย การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพยุวชนยอดเยี่ยมและการแสดงเครื่องประดับบนศีรษะรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) และอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณกล่าวต้อนรับ โดยมีสาธารณชนและบุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัย และชาวรัสเซียเข้าร่วมงานครั้งนี้

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500