สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การสัมมนาร่วมกันเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ของรัสเซียและไทยจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการต่อต้านการทุจริตและการพัฒนามาตรการเพื่อปรับปรุงความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการทุจริต" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งงานนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานที่เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามในโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย ระหว่างปี พ.. 2564-2565

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตและความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

#РоссияТаиланд125, #RussiaThailand125

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500