สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การให้สัมภาษณ์ของเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศต่อสื่อมวลชนไทย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันนักการทูตของประเทศรัสเซีย ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์รัสเซีย-ไทย ตลอดจนการประเมินสถานการณ์รอบยูเครนของรัสเซีย ความสัมพันธ์ของรัสเซียกับสหรัฐฯ และนาโต้กับสื่อมวลชน "เดอะเนชั่น" และ "ไทยรัฐ"

เอกสารการให้สัมภาษณ์มีอยู่ที่ลิงค์ต่อไปนี้: Thairath and the Nation (2)

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500