สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ชาวรัสเซียที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส (โดยวัคซีนเข็มที่ 2 นั้น ต้องได้รับมาแล้วอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง) สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวตามโครงการ Test and Go ของประเทศไทย

วัคซีนนั้นได้รวมถึงสปุตนิค วี (Sputnik V) โดยขอแจ้งให้ทราบว่า วัคซีน สปุตนิคไลท์ (Sputnik Lite) นั้นยังไม่ได้นำมารวมเข้าอยู่ในโครงการนี้

โครงการนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องจองและชำระเงินค่าที่พักในวันที่ 1 และวันที่ 5 ของการเดินทางมาถึงประเทศไทย และต้องได้รับการตรวจ PCR test และใช้รถโดยสารของสนามบิน หลังจากที่ได้รับผลเป็นลบแล้วนั้น (ปกติจะได้รับในวันถัดไป) ท่านสามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย โดยในวันที่ 5 หลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วนั้นจะต้องลงทะเบียนเข้าที่พักอีกครั้งที่โรงแรมที่กำหนด และรอผลการตรวจ หากผลเป็นลบอีกครั้ง ท่านสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

ท่านจำเป็นที่ต้องมีประกันสุขภาพ (ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลอย่างน้อย 50,000 ดอลล่าห์สหรัฐฯ) การตรวจ PCR test ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย และต้องได้รับ QR-Code บนอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยได้รับจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า Thailand Pass (https://consular.mfa.go.th/).

ข้อมูลเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ที่ https://inlnk.ru/ELQZVQ.

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500