สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัย หยุ่น

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวและนักสื่อสารมวลชนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ในการสัมภาษณ์เอกอัครทูตรัสเซียได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซีย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียกับสหรัฐอเมริกา และนาโต (NATO) โดยได้เน้นย้ำถึงความไร้เหตุผลและการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จโดยประเทศในยุโรปและนักการเมืองที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนและอธิบายผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของรัสเซียในการประกันความปลอดภัยเพื่อตอบโต้นโยบายของพันธมิตรนาโต (NATO)

การถ่ายทอดการสัมภาษณ์สามารถชมได้ที่ช่อง Facebook และ Youtube ของผู้สัมภาษณ์

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500