สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ตามคำสั่งของหัวหน้าแพทย์ด้านสาธารณสุขแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย, หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและสวัสดิการมนุษย์ของรัฐบาลกลาง โดยคุณแอนนา ปาโปวา เอกสารลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ระบุว่าการตรวจผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR สำหรับได้เปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิม 72 เป็น 48 ชั่วโมง

เมื่อเดินทางเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซีย (ไม่ว่าจะมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือวัคซีนพาสพอร์ต) ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียจะต้องเตรียมเอกสารทางการแพทย์เพื่อยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการสำหรับการค้นหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR (โดยจัดเตรียมเป็นภาษารัสเซียหรือภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรองผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงประเทศรัสเซีย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500