สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การประชุมร่วมกับรองประธานมูลนิธิฯ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้เข้าพบรองประธานกรรมการของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

ทางสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในระดับทวิภาคีเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500