สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การประชุมระหว่างทูตทหารรัสเซียกับผู้บัญชาการกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พันเอก อีกอร์ โชโลคอฟ ได้เข้าพบ ผู้บัญชาการกองทัพอากาศไทยพลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
โดยได้หารือถึงสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสในความร่วมมือด้านการทหารระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านการฝึกในกองทัพอากาศ ทั้งสองฝ่ายได้มีความสนใจร่วมกันในการขยายความสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในกองทัพและอาวุธยุทโธปกรณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500