สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ในการประชุมระหว่างทูตทหารรัสเซียกับ พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พันเอก อีกอร์ โชโลคอฟ เข้าพบพล.. ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสในการเพิ่มความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศ ตลอดจนแนวทางในการขยายความสัมพันธ์ทางการทหารและทางด้านเทคนิคการทหารระหว่างประเทศรัสเซียและไทย

ฝ่ายไทยได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาทหารนานาชาติประจำปี "International Army Games" ที่จัดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย รวมถึงทางการอบรมด้านยุทธวิธีทางการทหารของ "กองทัพบก" ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในการฝึกอบรมบุคลากรทางทหารต่อไป

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500