สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

รัสเซียเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นงานด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โดยส่วนหนึ่งของงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA) โดยได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 60 ปีของมนุษย์คนแรกที่ขึ้นไปในอวกาศเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศของประเทศรัสเซีย

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดงานบนเวทีโดยเชิญนักบินอวกาศชาวรัสเซียและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอวกาศมาพูดคุยผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รวมถึงผู้ที่มาจากหน่วยงานด้านอวกาศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Roscosmos) การพูดคุยได้นำเสนอข้อมูลและตอบคำถามจากผู้ชม

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500