สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ระหว่างวันที่ 14 ถึง 21 พฤศจิกายน 2021 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันในนิทรรศการการศึกษาประจำปีและแข่งขันตอบคำถามด้านระบบนิเวศ 2564 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกทางด้านระบบนิเวศวิทยา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเรา ตามที่ผู้จัดงานในปีนี้จะใช้ภาษารัสเซีย อังกฤษ และภาษาสเปน

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแบบทดสอบและเงื่อนไขการเข้าร่วมสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของเรา

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500