สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การแข่งขันตอบคำถามด้านภูมิศาสตร์ 2564 โดยสมาคมภูมิศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

งานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 18.00น. ไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00น. ตามเวลากรุงเทพฯ เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านภูมิศาสตร์ 2564 กับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลการจัดงานสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของงาน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500