สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เข้าพบกับพล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เข้าพบกับพล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในรูปแบบทวิภาคีและระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายต่างมีความพอใจต่อความคืบหน้าในการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น การรับรองความปลอดภัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญชาวไทยในประเทศรัสเซีย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศในปี 2565 นี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะประสานงานเอกสารต่างๆ ที่อาจนำมาใช้ในโอกาสวันครบรอบนี้ร่วมกัน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500