สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

จากรายงานในข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัวชาวรัสเซียที่ได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ น้องมิชา อีวานอฟ ได้รับบาดเจ็บจากการตกลงไปในบ่อน้ำพุร้อนขณะที่แวะท่องเที่ยว ขณะนี้น้องได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ขณะที่มูลนิธิโบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้รวบรวมยอดเงินเพื่อช่วยเหลือน้องแล้ว และสามารถรวบรวมค่ารักษาได้อย่างรวดเร็วเพื่อนำไปชำระค่ารักษาพยาบาลให้น้องมิชาเป็นเงินกว่า 621,000 บาท (ราวๆ 20,000 ดอลล่าห์สหรัฐ) โดยน้องมิชาได้ย้ายไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางโรงพยาบาลได้รับไว้เป็นเคสพิเศษและจะได้รับการรักษาต่อไป
เพื่อนของเรา คุณ สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกลุ่มซีพี ที่ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ของรัสเซียประจำภูเก็ตเป็นมาเป็นระยะเวลานาน และได้เพิ่งได้รับตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์รัสเซียประจำจังหวัดเชียงใหม่เมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงความเต็มใจในการออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้องมิชาทั้งหมดขณะที่ทำการรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ  
สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยขอขอบคุณคุณสุภกิต เจียรวนนท์ สำหรับความเห็นอกเห็นใจและการแสดงความช่วยเหลือ
เราหวังว่าการรักษาน้องมิชาจะเป็นไปได้ด้วยดีและหายป่วยในเร็ววัน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500