สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้พบกับพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564  เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้พบกับพลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ในปี 2565 นี้ ตลอดจนการเป็นประธานของไทยใน APEC โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการทำงานเพื่อขยายความร่วมมือทางด้านดิจิทัล ความสัมพันธ์ทางการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือระหว่างสองประเทศในองค์กรระหว่างประเทศ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500