สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

หน่วยงานด้านพลังงานปรมาณูแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย "Rosatom" ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์

หน่วยงานด้านพลังงานปรมาณูแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย "Rosatom" ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยในการจัดสัมมนาแนะแนวอาชีพโดยใช้ภาษาอังกฤษในหัวข้อ "Non-Power Nuclear Applications" สำหรับนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมรับฟังได้ที่ https://us02web.zoom.us/j/88687312835#success การจัดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง
งานนี้ผู้เข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดงานนำเสนอในภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนได้ที่ https://docs.google.com/.../11CgH8Is82AJMIISk5qba.../edit...

ท่านสามารถรับชมวิดีโอเกี่ยวกับการศึกษาด้านพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศรัสเซียได้ที่ https ://www.youtube.com/watch?v=P5p8iuAFfs4 

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500