สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเวทีกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้จัดงานการประชุมในเวทีกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 (โดยจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์) ผู้แทนศาลฎีกาจาก 16 ประเทศในภูมิภาคนี้เข้าร่วมประชุมในงานนี้

ในงานนี้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรไทยได้แถลงผ่านวิดีโอและได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียนายวลาเชสลาฟ เลเบเดฟ (Vyacheslav Lebedev)

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500