สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้รับพระราชสาส์นตอบกลับจาก พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้รับพระราชสาส์นตอบกลับจาก พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อำนวยพรเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) และพนักงานของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และทรงอวยพรให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500