สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สัมมนาในหัวข้อ "Russian Agriculture Scholarships 2022"

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 กระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "Russian Agriculture Scholarships 2022"

ในการการสัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยด้านเกษตรของประเทศรัสเซีย 7 แห่ง ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ https://education-in-russia.com/ และได้ถือโอกาสนี้โปรโมทด้านการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย

โดยรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมมีรายละเอียดดังนี้: 

1. Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (http://eng.timacad.ru/), 

2. Kuban State Agrarian University (https://kubsau.ru/en/), 

3. Belgorod State Agricultural University (www.bsaa.edu.ru/for-foreign-citizens/index.php), 

4. St. Petersburg State Agrarian University (http://inter.spbgau.ru/en), 

5. State University of Land Use Planning (guz.ru/applicants/for-foreign-applicants/english/), 

6. Krasnoyarsk State Agrarian University (http://www.kgau.ru/new/english/), 

7. Saratov State Agrarian University (https://en.sgau.ru//)

โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสำคัญๆ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจในประเทศไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสนใจ โปรดใช้ลิงก์ (https://drive.google.com/drive/folders/1ilrZAy8aMei059HUJ-NqbMq93KmHEuu8.) เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอ เรียนแจ้งว่า ชาวไทยสามารถสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียด้านการเกษตรและสาขาอื่นๆ ได้ที่ https://education-in-russia.com/ ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทยได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500