สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การประชุมโต๊ะกลม ระหว่างรัสเซีย-ไทยในด้านการศึกษา ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดการประชุมโต๊ะกลม ระหว่างรัสเซีย-ไทยในด้านการศึกษา ครั้งที่ 3 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในหัวข้อ "การศึกษาในช่วงการระบาดของโควิด-19 :  เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส" สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้นำจากกระทรวงศึกษาธิการและนักวิชาการของทั้งสองประเทศกว่า 150 คนเข้าร่วมงาน

รายละเอียดการจัดงานอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

การสัมนาเพื่อการศึกษานั้นเป็นส่วนสำคัญและการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านมนุษยธรรมระดับทวิภาคี โดยแนวความคิดในการจัดประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศในด้านนี้เป็นประจำได้เกิดขึ้นระหว่างการเสด็จเยือนรัสเซียในปี 2560 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการประชุมของนักวิชาการของทั้งสองประเทศได้จัดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี 2561 ทั้งในรัสเซียและไทย โดยวาระการประชุมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาของเด็กที่มีปัญญาเลิศเป็นหลัก และตอนนี้ได้ครอบคลุมประเด็นด้านการศึกษาที่กว้างมากขึ้น

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500