สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้พบกับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ได้พบกับ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  ตลอดจนสถานะปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการกลับมาของจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างรัสเซียและไทย (โดยจากสถิติในปี 2562 จำนวนชาวรัสเซียทั้งหมดที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมีประมาณหนึ่งล้านห้าแสนคน)
เอกอัครราชทูตและรัฐมนตรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 125 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทยในปีหน้านี้ด้วย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500