สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

พันเอก อีกอร์ โชโลคอฟ ทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 พันเอก อีกอร์ โชโลคอฟ ทูตทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันและความร่วมมือทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศ ตลอดจนทิศทางการขยายความสัมพันธ์ทางการทหารและทางด้านเทคนิคระหว่างรัสเซียและไทย
ฝ่ายรัสเซียได้นำเสนอเกี่ยวกับการแข่งขันทางทหารประจำปีซึ่งจัดโดย "International Army Games" ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน ใน 11 ประเทศ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500