สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ได้ส่งมอบเฮลิคอปเตอร์​ รุ่น​ Ka-32A11BC จำนวน 2 ลำ ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทางด้านบริษัทรัสเซียได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้โดยได้ส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ รุ่น Ka-32A11BC จำนวน 2 ลำ ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) ร่วมกับตัวแทนจาก Rostec เข้าร่วมงานครั้งนี้

โดยเฮลิคอปเตอร์ รุ่น Ka-32A11BC นั้นออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับไฟป่าโดยเฉพาะ

หลังจากเสร็จสิ้นการบินทดสอบแล้ว เฮลิคอปเตอร์ทั้งสองลำจะเข้าร่วมภารกิจกับเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำที่ส่งมอบให้กับประเทศไทยตามสัญญาในช่วงฤดูร้อนปี 2562 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ของไทยที่เข้าร่วมพิธีส่งมอบนั้นได้เล็งเห็นถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพการผลิตเฮลิคอปเตอร์ของประเทศรัสเซีย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500