สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 44 ที่เมืองฝูโจว (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 44 ที่เมืองฝูโจว (สาธารณรัฐประชาชนจีน) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 ภาพวาดฝาผนังในเขตทะเลสาบโอเนก้า ทะเลขาวและกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลก ตามที่คณะกรรมการได้รับการร้องขอจากรัสเซียและไทยตามลำดับ ซึ่งเกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและการสนับสนุนซึ่งกันและกันของทั้งสองประเทศในการทำงานระหว่างประเทศ

ลำดับการจัดงานถัดไป ของคณะกรรมการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกจะจัดขึ้นในฤดูร้อนปี 2565 ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซีย

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500