สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่ของ Rospotrebnadzor ร่วมกับหน่วยงานวิจัยทางการแพทย์รัสเซีย, สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมปรึกษาหารือกับผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงานดังกล่าวได้พูดคุยในหลายๆ ประเด็น รวมถึงความร่วมมือกันในด้านการต่อสู้กับสภาวะโควิด-19 และการพัฒนาวัคซีน ไปจนถึงการร่วมมือกันในด้านการต่างประเทศ และโอกาสในการออกใบรับรองด้านวัคซีนโควิด-19 ร่วมกัน

การปรึกษาหารือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาที่ลงนามในปี พ.ศ. 2560 ระหว่าง Rospotrebnadzor และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500