สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 80 ปีของการเริ่มต้นของมหาสงครามเพื่อปิตุภู

เพื่อระลึกถึงวันครบรอบ 80 ปีของการเริ่มต้นของมหาสงครามเพื่อปิตุภูมิ สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทยขอนำเสนอ:  
1. บทความ โดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน “เปิดใจ แม้จะเป็นอดีตไปแล้ว”
2. บทความ โดยฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย "เนื่องในวันครบรอบ 80 ปี "การเริ่มต้นของมหาสงครามเพื่อปิตุภูมิ"
3. วิดีโอโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอดีตสหภาพโซเวียต

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500