สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วมเปิดนิทรรศการโปสเตอร์สงครามในยุคสหภาพโซเวียตชื่อ "ความรุ่งโรจน์​สู่ชัยชนะของทหารโซเวียต"

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วมเปิดนิทรรศการโปสเตอร์สงครามในยุคสหภาพโซเวียตชื่อ "ความรุ่งโรจน์สู่ชัยชนะของทหารโซเวียต" เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี ของวันเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ ในงานได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ฯพณฯ
นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova), กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย ฯพณฯ นายอะซิซ อลีเยฟ (Aziz Aliev), กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสและคีร์กีซสถาน, สื่อมวลชน และผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน และหวังว่าจะได้รับความนิยมสำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 9  สิงหาคม 2564 นี้

https://tass.ru/kultura/11606851

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500