สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ฯพณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

 

โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับการรักษาความปลอดภัยของ ICTs และวิธีการต่อต้านข่าวเท็จ และได้กล่าวถึงการสนับสนุนในการจัดการประชุมรัสเซีย - ไทย ดิจิทัล ฟอรัม ครั้งที่ 2 (Russia-Thailand Digital Forum)

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500