เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin)ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการกาชาดการกุศลประจำปีครั้งที่ 54

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin)ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการกาชาดการกุศลประจำปีครั้งที่ 54 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในงานดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสแนะนำของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศรัสเซียให้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Maha Chakri Sirindhorn) และผู้เข้าร่วมงานคนอื่น ๆ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500