สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564​ ที่ผ่านมา​ ทางรัสเซียได้นำส่งเฮลิคอปเตอร์แบบอเนกประสงค์ รุ่น​ Mi-17V-5 จำนวน 3 ลำ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางรัสเซียได้นำส่งเฮลิคอปเตอร์แบบอเนกประสงค์ รุ่น Mi-17V-5 จำนวน 3 ลำ

มายังประเทศไทย ซึ่งได้จัดซื้อมาใช้ตามโครงการของรัฐบาลไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ  พิธีส่งมอบเฮลิคอปเตอร์จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาโดยมีเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เข้าร่วมงาน ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีฝูงบินเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสิบลำ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เฮลิคอปเตอร์ Mi-17V-5 ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนชาวไทยจากภัยธรรมชาติและลำเลียงอาหารไปยังพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในช่วงที่น้ำท่วมหนัก ใช้ในการดับไฟป่า และช่วยชีวิตผู้คนในกรณีฉุกเฉิน  ในปี พ.ศ. 2561 เฮลิคอปเตอร์ Mi-17V-5 มีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตเด็ก ๆ จากถ้ำที่ถูกน้ำท่วมในจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือของประเทศไทย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500