ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. จะมีการจัดงานประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยมีบริษัทในภาคที่เกี่ยวข้องกับด้าน ICT จากประเทศรัสเซีย และไทยเข้าร่วม รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของทั้งสองประเทศ โดยในงานจะมีการพูดถึงหัวข้อการให้ระบบการให้บริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัลในหัวข้อเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม
โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้:
https://tech.global/tech-day-ru-thai-2021

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500