สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่​ 3 มีนาคม​ 2564​ คณะอาจารย์วิชาภาษารัสเซีย​ได้จัดประชุมสัมมนาในเรื่องการสอนภาษารัสเซียในสถาบันการศึกษา​

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์วิชาภาษารัสเซียได้จัดประชุมสัมมนาในเรื่องการสอนภาษารัสเซียในสถาบันการศึกษา 

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ในการกล่าวต้อนรับ ในระหว่างการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์ทั้งชาวไทย และชาวรัสเซียได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ในการสอน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องวิธีการสอนภาษารัสเซียสำหรับนักเรียนนักศึกษาชาวไ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500