สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564​ ที่ผ่านมา พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย​ ได้เข้าพบกับ พณฯ​ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  
พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบกับ พณฯ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
 
ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงการเตรียมการจัดงานครบรอบ 125 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต รัสเซีย - ไทย ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้  นอกจากนี้เอกอัครราชทูตรัสเซีย และปลัดกระทรวงกระต่างประเทศยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นที่มีต่อบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งเห็นพ้องร่วมกันในการปรับปรุงกลไกของอาเซียนในการเป็นรากฐานของโครงสร้างความมั่นคงในภูมิภาค ฝ่ายรัสเซียยังแสดงการสนับสนุน และเต็มใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำแหน่งประธาน APEC ในปี ค. ศ. 2022 ของไทยด้วยเช่นกัน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500