สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พณฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พณฯ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ     
ในการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในเรื่องการเงิน และการธนาคาร และความเป็นไปได้ในการใช้บัตรมีร์ (MIR) ในประเทศไทย รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน รัฐมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการดึงดูดบริษัทจากรัสเซีย เพื่อมาลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ในช่วงเวลาของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500