บางกอกโพสต์ได้นำเสนอบทความที่เขียนโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่

30 ธันวาคม 2563 บางกอกโพสต์ สื่อภาษาอังกฤษในประเทศไทย ได้เสนอบทความเกี่ยวกับ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในระดับโลก  โดยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) สามารถอ่านบทความได้ตาม ลิงค์นี้

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500