เมื่อวันที่​ 1 ธันวาคม​ 2563​ พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย​ ได้พบกับ ดร.จักรินทร์ ศรีมูล รองฝ่ายต่างประเทศ​ มห​าวิทยาลัย​หอการค้า​ไทย​ (UTCC)​

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 พณฯ นายเยฟกินี โทมิคิน (Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ได้พบกับ ดร.จักรินทร์ ศรีมูล รองฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) 

ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้เกี่ยวข้องฝ่ายรัสเซีย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500